Τα Νέα Σε Τίτλους :
17
Ιουνίου

Διαύγεια Η Καθαρότητα Του Νου

Κατηγορία Απόψεις

Το Πρόγραμμα Διαύγεια ή Πρόγραμμα Δι@ύγεια  στοχεύει στην επίτευξη της μέγιστης δυνατής δημοσιότητας της κυβερνητικής πολιτικής και της διοικητικής δραστηριότητας, τη διασφάλιση της διαφάνειας και την εμπέδωση της υπευθυνότητας και της λογοδοσίας από την πλευρά των φορέων άσκησης της δημόσιας εξουσίας.
Μέσω του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ:
•    Εισάγεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα η υποχρέωση ανάρτησης των αποφάσεων των κυβερνητικών οργάνων και της διοίκησης στο Διαδίκτυο
•    Ο Πολίτης μπορεί να έχει πρόσβαση, στο σύνολο των νόμων και αποφάσεων που εκδίδουν τα κυβερνητικά όργανα, οι φορείς του στενού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα,  οι Ανεξάρτητες Αρχές και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού.
•    Όλες οι αποφάσεις δεν εκτελούνται αν δεν αναρτηθούν στον δικτυακό τόπο et.diavgeia.gov.gr. Mε την ολοκλήρωση της ανάρτησης η κάθε απόφαση αποκτά έναν μοναδικό αριθμό Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ), ο οποίος την πιστοποιεί.
Ποιος πολίτης ενημερώνεται για τις αποφάσεις που αναρτώνται καθημερινά στην Διαύγεια? Αξίζει όμως να αφιερώσει λίγο χρόνο για  να διαβάζει… τα συμπεράσματα που εξάγει είναι πολλά και ποικίλα, ο καθένας για τον τόπο που μένει ή εργάζεται.
    Για παράδειγμα, πριν ξεκινήσεις το πρωί για την δουλειά μπορείς να ενημερωθείς για τις τελευταίες αποφάσεις μονοδρομήσεων οδών,  χωρίς προηγουμένως να έχει γίνει καμία κυκλοφοριακή μελέτη. Θα ξέρεις τουλάχιστον να μην ακολουθήσεις τον ίδιο κάθε μέρα δρόμο γιατί θα κινδυνεύεις  να βρεθείς σε απαγορευτική σήμανση ξαφνικά.
    Θα διαβάσεις αποφάσεις  στο Πρόγραμμα Διαύγεια για  σύμβαση ανάθεσης εργασιών αποψίλωσης παραρεμμάτιων περιοχών συνολικής δαπάνης 20.000,00 με ΦΠΑ. Και αν μένεις δίπλα στο ρέμα την αποψίλωση δεν την βλέπεις αλλά τουλάχιστον  πριν κοιμηθείς , την διαβάζεις στο Διαύγεια και ίσως  την δεις στον ύπνο σου.
    Εξυπνη επιλογή της ονομασίας του Προγράμματος ως Διαύγεια. Ειδικά όταν διαυγής  είναι αυτός που χαρακτηρίζεται από διαφάνεια και καθαρότητα. Μήπως όμως έρχεται σε αντίθεση με την πνευματική διαύγεια που σημαίνει η ικανότητα να σκέπτεται  κανείς σωστά, η καθαρότητα του νου;

 

Ο Επίμαχος

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 17 Ιουνίου 2014 20:33
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Facebook LikeBox