Τα Νέα Σε Τίτλους :
20
Ιανουαρίου

VIDEO - 2η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 20-1-2021

Κατηγορία Τοπικά Νέα

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην (τακτική) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του έτους 2021, που θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη (λόγω πανδημίας Κορωνοϊού - Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 11-3-2020 - ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 άρθρο 10, εγκύκλιος Υπ.Εσωτερικών αρ. 426/13-11-2020) στις 20-1-2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των  άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 :

Συνημμένα :

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης                                           

                                                    

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΣΤΙΣ 20-1-2021, ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.  929/15-1-2021

                              ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ                                                                                                                                                     

 

  1. Απ’ευθείας μίσθωση χώρου στο Κέντρο της Δ.Κ. Αγίων Αναργύρων  – εισηγητής Αντιδήμαρχος  Διοικ και Οικον.Υπηρεσιών
  2. ΄Εγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών – εισηγητής Αντιδήμαρχος  Οικον.Υπηρεσιών
  3.  Έγκριση Συμμετοχής του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού στο ευρωπαϊκό δίκτυο   RegHub 2.0 - εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών
  1.  Έγκριση υλοποίησης της δράσης με τίτλο "ΤΙΜΕ4EU" (It's our time, it's time for Europe) το οποίο έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα  Europe for Citizens και υπογραφή του σχετικού Μνημονίου Συνεργασίας, β) Διάθεση σχετικής πίστωσης, γ) Ορισμός Ομάδας Έργου   – εισηγητής Αντιδήμαρχος  Τεχν.Υπηρεσιών            
  2. Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού του Δήμου για την Διαχείριση  Ενταλμάτων Προπληρωμής  που αφορά δαπάνες της Τεχνικής Υπηρεσίας και ορισμός υπολόγου διαχειριστή έτους 2021 – εισηγητής Αντιδήμαρχος  Οικον.Υπηρεσιών
  3. ΄Εγκριση καταστροφής άχρηστου υλικού του 4ου Δημ.Σχολείου Καματερού – εισηγ.Πρόεδρος Σχολ.Επιτρ.Α’θμιας Εκπ/σης
  4. Συγκρότηση Επιτροπής  Προσωρινής  & Οριστικής  Παραλαβής του έργου με τίτλο “ Συντήρηση πεζοδρομίων (Α.Μ 129/2017)”, συνολικής δαπάνης εργασιών 33.751,19€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

 – εισηγητής Αντιδήμαρχος  Τεχν.Υπηρεσιών

  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις εξελίξεις στα ΕΛΤΑ (μείωση εργαζομένων κ.λ.π.) ύστερα από αίτημα της  Δημ.Παράταξης: “Λαϊκή Συσπείρωση”
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Πολυμέσα

Facebook LikeBox