Τα Νέα Σε Τίτλους :
27
Σεπτεμβρίου
Εγκύκλιο με θέμα την τροποποίηση της 8440/2011 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός λειτουργίας των σχολικών επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών» (Β’ 318) εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών την οποία υπογράφει ο Γ.Γ. κ. Σταυριανουδάκης. Στην εγκύκλιο αναφέρεται ότι στο ΦΕΚ 3537/20-9-2019, τεύχος Β’, δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθμ.63967/2019 απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών που τροποποιεί την υπ’ αριθμ.8440/2011 υπουργική απόφαση «Καθορισμός λειτουργίας των σχολικών…
26
Σεπτεμβρίου
Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, με αφορμή καταγγελίες πολίτη, διερεύνησε αυτεπαγγέλτως τη νομιμότητα της εγκατάστασης συστημάτων βιντεοεπιτήρησης από διευθυντές σε σχολικές μονάδες εντός Δήμου. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαχείριση των σχολικών χώρων κατά τον χρόνο μη λειτουργίας των σχολικών μονάδων (παρ. 1 του άρθρου 5 του ν.1894/1990) και η αρμοδιότητα συντήρησης, καθαριότητας και φύλαξης των σχολικών κτιρίων ανήκουν στους…
23
Σεπτεμβρίου
Τροποποιείται η πρόσκληση του «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» και συγκεκριμένα αυτή της «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας» που έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων».Με την υπ’ αριθμ. 29816/18.04.2019 (ΑΔΑ: 64ΣΗ465ΧΘ7-Υ5Μ) Πρόσκληση VIΙΙ τροποποιείται ως προς τα κάτωθι:Α. Στην παράγραφο 5 «ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ»:Ως ημερομηνία λήξης της…
22
Σεπτεμβρίου
Με στόχο τη μείωση της εγκληματικότητας, αλλά και την ενίσχυση της ασφάλειας των δημοτών Αγίων Αναργύρων Καματερού πραγματοποιήθηκε η συνάντηση του υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοϊδη, του Αντιδημάρχου για την Ασφάλεια και την Καθημερινότητα του Πολίτη Δημήτρη Βαβλαδέλη, του ταξιάρχου της ΔΑΔΑ Δασκαλάκη Εμμανουήλ, του διευθυντή ασφαλείας Δυτικής Αττικής Σπυρίδωνος Δόσχορη, του ταξιάρχου άμεσης δράσης Κουτσουβίτη Κωνσταντίνου, και ανώτερων…

Facebook LikeBox